Om mig

Mit navn er Frank Nørgaard Dam. Født i 1950, aftjent værnepligt, gift med Elisabeth i 1972, har 2 voksne piger og 3 børnebørn. Har været ansat i Jobcenter Haderslev siden 2006 – nu med ansvar for etablering af fleksjob. Valgt som tillidsrepræsentant for HK Kommunal i Jobcenter og Ydelsescenter i 2013.

Jeg er opvokset i Strandhuse ved Kolding. Er udlært bygningsmaler og har drevet selvstændig virksomhed. Ansættelser bl.a. i IBM, Norsk Hydro, GORI, Danske Slagteriers SPF-Selskab, JobVision, JobDK og Haderslev Kommunes Arbejdsmarkedsskole.

Interesser

Politik og samfundsforhold, litteratur, familie og venner. Samt ikke mindst at Danmark skal forblive dansk, med de fordele og ulemper det indebærer.

Bopæl

Vangen 7, Tved, 6000 Kolding. Tlf.: 2742 7999 / 3058 1330 Hjemmeside: franknoergaarddam.dk

Facebook

Find mig på Facebook

Mærkesager

Det er for galt at der kun er én nattevagt på en demensafdeling for 40 til 50 personer. Hvorfor skal man kun kunne få hjemmehjælp i en halv time hver anden uge? Hvorfor vil man indskrænke ressourcerne til hjerneskadede og handicappede?

Alt for mange går ledige, og er på enten overførselsindkomst eller dagpenge. Samtidig kan man opleve, at der er stor mangel på varme hænder indenfor f.eks. social- og sundhedssektoren. Jeg synes man skal stoppe den offentlige kassetænkning, og lade folk være på arbejde, i stedet for at gå ledige.

Jeg mener helt klart at dagpengeretten skal kunne optjenes indenfor seks måneder, med henblik på de mange nye ansættelsesformer på arbejdsmarkedet. F.eks.: vikar- og projektansættelser, sæson og tidsbegrænsede ansættelser. Herved øges motivationen for at påtage sig disse former for jobs, bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet, og kan hjælpe mennesker ud af kontanthjælpssystemet.
Alt for meget sagsbehandling indgår i godkendelsen til fleksjob og førtidspension (ressource- og rehabiliteringsforløb). Hvis man i højere grad lægger vægt på de lægelige vurderinger, kan man ved at tilkende en midlertidig periode på f.eks. 1-3 år (afhængig af diagnose), opnå at borgeren falder til ro i egen situation og eventuelt behandlingsforløb. Efterfølgende vil mange bedre kunne overskue mulighederne for en interesse i at have fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet. I hele forløbet skal der fortsat være kontakt til Jobcenteret, med henblik på løbende behov for vejledning og afklaring.
Jeg er imod den øgede privatisering indenfor plejesektoren. Hvorfor er det en bedre forretning at lade private udbydere tjene et overskud på at overtage arbejdet i plejesektoren? Utallige eksempler fra virkeligheden viser, at de private udbydere må effektivisere produktionen for at sikre sig dette overskud, hvilket som regel medfører et færre antal ansatte, og dermed en naturlig sænkning af kvaliteten.
Grænsekontrol er ikke kun rød/hvide bomme, hvor en tolder engang i mellem står og spørger dig, om du har toldpligtige varer med ind i landet. I dag må vi konstatere, at der i høj grad er behov for også politiets tilstedeværelse ifbm. ransagning af mange former for køretøjer – ikke kun ind i landet, men også ud af landet!

Politimyndighederne vil gerne have øgede muligheder for teknisk/systematisk overvågning, og her ville det være naturligt at starte ved landegrænsen.

Godhedsindustrien har for gode arbejdsvilkår i Danmark! Hvem har godkendt at samfundet, i løbet af ét år, bruger 6 milliarder kroner på, at tage imod tusindvis af flygtninge? Lad os vende den om, at tænke på hvor meget 6 milliarder kr. kunne forbedre forholdene i nærområderne.

Jeg tænker her på de forfærdelige levevilkår, der hersker i flygtningelejrene for hundredetusindevis af kvinder, børn, syge og gamle. Med andre ord, alle der ikke har haft råd til at betale menneskesmuglere, for at komme hertil. Jeg vil hellere hjælpe hundredetusinde fra nød og elendighed, end at skabe behagelige forhold for femten tusinde i Danmark.